FUNKCIJA IME TELEFON

PREDSEDNIK KLUBA

Andrej Jereb - Storž + 386 41 612 656
SEKRETAR KLUBA IN ČLAN IO Aljaž Artač +386 31 255 527
 ČLAN IO Marjan Cukrov  +386 41 634 222
   ČLAN IO Samo Regent +386 41 507 693
ČLAN IO Cvetko Mali +386 41 660 523
UREDNIK EL. MEDIJEV IN ČLAN IO Boštjan Namurš + 386 031 720 509
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA Cvetko Mali +386 41 660 523
ČLAN NADZORNEGA ODBORAIgor Loborec+386 31 370 935
ČLAN NADZORNEGA ODBORA Tomaž Natlačen +386 40 192 161
PREDSEDNIK ETIČNE KOMISIJE Cvetko Mali +386 41 660 523
ČLAN ETIČNE KOMISIJEIgor Loborec+386 31 370 935
ČLAN ETIČNE KOMISIJETomaž Natlačen+386 40 192 161

Klub   ima 28 članov s plačano članarino za leto 2013 (25.03.2013).

Vsi člani se poleg navedenih el. naslovov dogovarjamo tudi preko skupne el. pošte, ki je odprta za člane in entuziaste (komentarji, prijave v članstvo,........). Član El. poštne liste ni nujno tudi član kluba.

KLUB LAND ROVER SLOVENIJA

Član kluba lahko postane vsak, ki to želi in je entuzijastično usmerjen, s pristopno izjavo in plačilom pristopnine za koledarsko leto.

El. naslov: lros@egroups.com