P R I S T O P N I C A

Podpisani (priimek in ime) :
Stanujoč (ulica, poštna številka, kraj):
Tel. doma:
Tel. služba:
Fax:
Mobitel:
E-mail:
 

Izjavljam, da se kot lastnik vozila LAND ROVER:

Tip:

Številka šasije:
Leto izdelave:
Moč motorja v kW:
Delovna prostornina motorja v cm3:
Število sedežev:
Oblika ali namen karoserije:
Barva vozila:

prijavljam za članstvo v Klub Land Rover Slovenija s sedežem v Ljubljani, Hradeckega 35.
 S članstvom sprejemam tudi pravila Kluba Land Rover Slovenija. Letno članarino
v višini 30 bom nakazal na račun Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, TRR: 02014-0051730840 v roku 3 dni po prijavi.

Datum: